Ứng dụng Bóng Laser CO2 trong Sản Xuất

Ứng dụng của bóng laser CO2 rất nhiều trong công nghiệp. Có thể kể đến một số ứng dụng cơ bản như:

– Cắt các chất liệu nhưa, gỗ, thủy tinh nguồn phát thường có công suất từ 20 đến 200W.
– Cắt các vật liệu kim loại như thép, nhôm, đồng… Nguồn phát hàng chục hoặc hàng trăm kilowatts.
– Khắc nhãn hiệu, khắc bề mặt.
– Laser CO2 cũng được sử dụng trong các hoạt động giải phẫu thẩm mỹ.

Related Posts