Đào Nguyên

Bóng Laser chất lượng tốt, hơn hẳn những loại trên thị trường từ cảm quan đến hiệu suất sử dụng. Năng suất  được cải thiện hơn gần 50% so với bóng cũ của tôi. Cảm ơn anh Nam và đội ngũ đã tư vấn ráp laser máy cho tôi.